KONTROLNO TESTIRANJE ACH VOLLEY LJUBLJANA

Svetovno prvenstvo v atletiki: Peking 2015
23. 8. 2015
NAŠ TAEKWONDOIST JURE PANTAR 3. NA SVETOVNEM PRVENSTVU
12. 10. 2015

KONTROLNO TESTIRANJE ACH VOLLEY LJUBLJANA

Z odbojkarskim klubom ACH VOLLEY LJUBLJANA smo opravili kontrolne meritve športne diagnostike, da smo preverili pripravljenost odbojkarjev pred začetkom državnega prvenstva ter evropske lige prvakov.

Namen športne diagnostike je izmeriti podatke o telesni sestavi in gibalnih sposobnostih odbojkarja, s katerimi lažje in bolj natančno izdelamo programe individualnega in dopolnilnega treninga. Vadbeni programi in procesi morajo biti utemeljeni z rezultati funkcionalnih in biomehanskih testiranj, ki nam omogočajo sestaviti tudi preventivne programe vadbe, kvalitetnejšo pripravo na tekmovalno sezono ter napredek vsakega odbojkarja v postopkih rehabilitacije po poškodbah.

Rezultati so pokazali, da smo dobro načrtovali individualno telesno pripravo odbojkarjev, saj so vsi dosegli napredek v odrivni moči in simetriji mišic.

ACH Volley je v Sloveniji eden redkih klubov, ki uporablja rezultate športne diagnostike za načrtovanje treninga. Glavni trener dr. Bogdan Kotnik deluje po sistemu sodobnega načrtovanja športne priprave odbojkarjev, zato v vsakem trenutku ve, kako so pripravljeni njegovi tekmovalci. S športno diagnostiko smo ugotovili nekaj manjših mišičnih poškodb, ki smo jih tekom procesa treninga uspešno odpravili.

V sodobnem športnem treningu vrhunske odbojkarske igre ima športna diagnostika, ki temelji na novih tehnologijah in tehnološko-metodoloških rešitvah, izjemno pomembno vlogo. Smisel diagnostičnih postopkov je ugotavljanje uporabnih in čim bolj objektivnih parametrov trenutne pripravljenosti športnika – odbojkarja. Brez podatkov o gibalnih, morfoloških, fizioloških in biokemičnih značilnostih ni mogoče načrtovati, programirati in modelirati sodobnega procesa treniranja. Na osnovi pridobljenih podatkov je mogoče izbrati najoptimalnejše metode in sredstva treniranja, načrtovati ciklizacijo (program treninga) in korekcije športnikove priprave.

V tem procesu je pomembno sodelovanje glavni trener – ekspert za športno diagnostiko (svetovalec) – odbojkar. Naloga strokovnjakov na področju športne diagnostike je, da trenerjem in športnikom razložijo postopke meritev ter njihovo uporabnost v načrtovanju in procesu treninga.

V procesu športnega treninga prihaja nenehno do povezave razvoja gibalnih sposobnosti in tehnične priprave. Ta odnos je dinamičen in vedno drugačen glede na etape trenažnega procesa in biološkega razvoja športnika. Tako zasnovana sodobna diagnostika omogoča objektivno analizo gibalnih struktur, izbor in uporabo najustreznejših trenažnih sredstev in metod za individualno modeliranje treninga. Najpomembnejši cilji sodobne športne diagnostike v procesu treninga so: 1) nadzor osnovnih in specifičnih gibalnih sposobnosti, 2) optimizacija tehnične priprave in s tem izboljšanje tekmovalnega rezultata, 3) modeliranje biomehaničnih struktur gibanja, 4) ugotavljanje in analiza napak pri izvajanju tehnike športne discipline, 5) preventiva pred poškodbami, 6) specialna priprava ob pojavu športnih poškodb in telesna priprava glede na specifiko odbojkarske igre, 7) izdelava merskih protokolov in podajanje uporabnih informacij trenerjem in tekmovalcem, 8) nadzor gibalne in tehnične priprave v fazi neposredne priprave za pomembna tekmovanja (evropska liga, državno prvenstvo, pokal), 9) nadzor tehnične priprave v tekmovalnih razmerah in 10) prispevek k razvoju športne znanosti ter izobraževanju trenerjev in tekmovalcev.

Podoben model sodobnega treninga uporabljajo tudi nekatere slovenske reprezentance, katerih posamezniki posegajo po odličjih na evropskih in svetovnih prvenstvih (smučarski skoki, judo, taekwondo, deskanje na snegu, kickboks in atletika).

Z odbojkarskim klubom ACH VOLLEY bomo sodelovali tudi v prihodnje, tako da dobri rezultati ne bodo rezultat “trenerjevih občutkov” temveč sistematičnega strokovnega dela.