ŠPORTNA DIAGNOSTIKA ZA MLADE IN VRHUNSKE ŠPORTNIKE

ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORTNE POŠKODBE
24. 4. 2022
Prednosti, pravičnost in primerjava moškega ter ženske po menjavi spola: vrhunski šport
9. 6. 2022

ŠPORTNA DIAGNOSTIKA ZA MLADE IN VRHUNSKE ŠPORTNIKE

Športna diagnostika za preverjanje telesne pripravljenosti in športnega talenta

Na športni talent imajo zraven genetskih dejavnikov, velik vpliv tudi okoljski dejavniki. Na okoljske dejavnike vplivajo predvsem psihološka priprava, sistematični trening in ustrezen način prehrane, upoštevajo pa se: športnikova telesna pripravljenost, morfološki oz. telesni tip in športnikova osebnost. Na uspeh pri določenem športu vplivajo tudi zunanji dejavniki: ekonomski in socialni status, ustreznost pogojev za izvedbe treningov (oprema, dvorana, strokovnjaki, zunanji tereni) in državna ureditev.

Ekipa ali posameznik lahko v športu dosega vrhunske rezultate le pod strokovno organiziranim in vodenim sistemom treningov.

Pri aktivnem ukvarjanju s športno disciplino, je pomembno, da se mlademu športniku poda tudi teoretično znanje o športu, učenje novih gibalnih nalog pa naj že od začetka aktivnega ukvarjanja s športom poteka sistemsko.

Pomembno je, da se mlade športnike nauči prenašati zmage in poraze (fair play), da se jih poduči o regeneraciji po treningu in o higieni. Privzgojiti jim je potrebno tudi delovne navade, kot so: upoštevanje trenerja in njegovih navodil ter redno prihajanje na trening.

Na podlagi telesnih, gibalnih in genetskih lastnosti poteka selekcija, pri čemer mislimo na izbor in razvrščanje športnikov v kakovostne razrede, na podlagi določenih kriterijev – najbolj pogosto so to tekmovalni rezultati, rezultati v določenih gibalnih testih in pri nekaterih športih še telesna višina. Selekcija se začne v prvi triadi osnovne šole ali že v vrtcu.

V GLOBAL SPORTS CLINIC testiranje izvajamo z najnovejšo tehnologijo za testiranje otrok in mladine. Testiranje izvaja doc. dr. Mit Bračič, doktor športnih znanosti ter doktorski kandidat na Fizioterapiji, ki ima več kot 20 let izkušenj kot trener iz vrhunskega športa in ekspert za športno diagnostiko.

 

Paket testov vsebuje:

  1. Analizo telesne sestave s sistemom Tanita
  2. Specialni testi eksplozivne moči nog – test vertikalnih skokov  (skok iz polčepa, skok z nasprotnim gibanjem)
  3. Diagnostični pregled stopal in drže telesa (manualni pregled, pregled dinamike in statike stopal s pritiskovno ploščo)
  4. Video in biomehanska analiza hoje in teka – dinamika stopal, gležnjev in kolen
  5. TMG (tenziomiografija) pomembnih mišic za posamezen izbrani šport – hitrost kontrakcije mišic in mišične simetrije (preventiva pred poškodbami)
  6. Poročilo testiranja (rezultati, mnenje, ocena rezultatov glede na generacijo in šport – normativne vrednosti, priporočila za vadbo)

 

V poletnem času se lahko priključite tudi treningom za telesno pripravo pod vodstvom dr. Mit Bračiča.

 

Za posvet in naročanje nas pokličite na:
☎️ 064 222 666 ali pišite na: info@globalsportsclinic.com
doc. dr. Mit Bračič