Team Dr. Mitja Bračič


Podjetje SVETOVANJE NA PODROČJU ŠPORTA je bilo ustanovljeno kot strokovna podpora slovenskim vrhunskim športnikom. Ustanovil ga je dr. Mitja Bračič, ekspert za športno diagnostiko in načrtovanje ter vodenje sodobnih nadzorovanih načinov treniranja in specialne priprave po poškodbah.


Razvoj sodobnih diagnostičnih metod v svetu in pri nas je intenziven ter povezan z vse večjim številom specializiranih raziskovalnih institucij. Novi diagnostični postopki v športu so produkt visokih tehnologij in ekspertnih znanj športne medicine, biokibernetike, biomehanike, kineziologije, fiziologije, biokemije, fizioterapije, genetike in drugih ved.


V našem podjetju merilna tehnološka oprema ni vezana na laboratorij

I mamo prenosni (MOBILNI LABORATORIJ), ki ga lahko uporabljamo na terenu, kjer se pripravljajo vrhunski športniki, mladi talenti ali rekreativci. S tem prihranimo športnikom nepotrebno potovanje na mesto izvajanja meritev. Pri strokovni podpori se nam zdi pomembno, da z izvajanjem meritev ne motimo vsakdanjega utečenega urnika treningov in priprav športnikov. Tako lahko s prenosno opremo izvedemo biomehanske meritve v sklopu prirejenega treninga.

S športno diagnostiko izmerimo podatke o telesni sestavi in gibalnih sposobnostih športnika (tenziometrija, TMG, največja moč, eksplozivna moč, hitrost, agilnost, specialna vzdržljivost – poraba kisika, srčni utrip, krvni laktat). Z izmerjenimi podatki lažje in bolj natančno izdelamo programe individualnega in dopolnilnega treninga glede na izbrano športno disciplino. V procesu športne vadbe nenehno prihaja do povezave razvoja gibalnih sposobnosti in tehnične priprave športnika.

Ta odnos je dinamičen in vedno drugačen glede na obdobja trenažnega procesa in biološkega razvoja športnika. Sodobna biomehanska diagnostika v procesu treninga omogoča nadzor osnovnih in specifičnih gibalnih sposobnosti, optimizacijo tehnične priprave in s tem izboljšanje tekmovalnega rezultata, ugotavljanje in analizo napak pri izvajanju tehnike športne discipline in preventivo pred poškodbami.

Za terenske meritve imamo na voljo prenosne merilne sisteme:

  • bilateralna tenziometrijska plošča za merjenje odrivne moči in ravnotežja
  • sistema za tenziomiografijo (TMG)
  • sistem fotocelic Witty s specialnim štartnim blokom za analizo sprint starta
  • sistem za merjenje telesne sestave Tanita z elektronskim višinomerom
  • elektrostimulatorje Compex Wireless
  • Polar Team Sistem 2
  • sistem za merjenje porabe kisika Cosmed

V sklopu našega strokovnega in raziskovalnega dela intenzivno sodelujemo s slovenskimi razvojnimi podjetji TMG in S2P (Science to Practice) ter tudi s tujimi podjetji kot je razvojno podjetje za merilno opremo Microgate (Italija). S tovrstnim razvojem se trudimo dvigovati kvaliteto dela na področju vrhunskega športa. Nove tehnologije za spremljanje vadbenega procesa in nove diagnostične postopke smo uvedli v strokovno delo s slovenskimi nacionalnimi reprezentancami v moštvenih športih (košarka, rokomet, nogomet, odbojka) in individualnih športih (smučarski skoki, nordijska kombinacija, judo, atletika, tenis, badminton, športna gimnastika, ritmična gimnastika, golf, alpsko smučanje, deskanje na snegu, prosto smučanje, kajak, kanu, lokostrelstvo, taekvondo, MMA, boks). Strokovno podporo nudimo tudi reprezentancam in klubom v tujini.