Športna diagnostika

ŠPORTNA DIAGNOSTIKA

Razvoj sodobnega športa je vse bolj povezan z novimi tehnološkimi, raziskovalnimi in organizacijskimi metodami v procesu treninga. Vrhunske športne ekipe v zadnjih letih ne gradijo rezultatov samo na osnovi izkušenj in intuicije, ampak uvajajo v proces treninga vedno več tehnologij, s katerimi dobijo objektivne kazalce o pripravljenosti posameznika. Rezultati športnikov so na današnji stopnji sodobnega športa vse bolj produkt programiranega in kontroliranega procesa treninga. V Sloveniji se največji delež športne diagnostike izvaja v CENTRU ZA VRHUNSKI ŠPORT, terenska testiranja pa izvaja MOBILNI LABORATORIJ. Tehnološka merilna oprema mobilnega laboratorija ni vezana na stacionarne laboratorije, ampak je prenosna. Merilna oprema in postopki meritev zadovoljujejo mednarodne kriterije za izvajanje strokovno-razvojnega in znanstveno–raziskovalnega dela na področju športne diagnostike.

dr mitja bracic team (10)_768x768

Najpomembnejši cilji sodobne biomehanične diagnostike v procesu treninga so:

 • nadzor osnovnih in specifičnih gibalnih sposobnosti,
 • optimizacija telesne priprave in s tem izboljšanje tekmovalnega rezultata,
 • modeliranje biomehaničnih struktur gibanja,
 • izdelava gibalnih strategij na osnovi kinematičnih in dinamičnih spremenljivk,
 • ugotavljanje in analiza napak pri izvajanju športnih tehnik telesne priprave,
 • razvoj športne opreme in rekvizitov,
 • preventiva pred poškodbami,
 • specialna priprava ob pojavu športnih poškodb in telesna priprava glede na specifiko športne discipline
 • razvoj novih tehnologij za spremljanje tehnične priprave športnikov (kinematika, dinamika, tenziometrija, fiziologija, testi hitrosti in agilnosti),
 • razvoj programske opreme za merjenje kinematičnih in kinetičnih spremenljivk,
 • izdelava merskih protokolov in podajanje uporabnih informacij trenerjem in tekmovalcem,
 • nadzor gibalne in tehnične priprave v fazi neposredne priprave za pomembna tekmovanja (svetovna in evropska prvenstva, olimpijske igre)
 • nadzor tehnične priprave v tekmovalnih razmerah,
 • prispevek k razvoju športne znanosti ter izobraževanju trenerjev in tekmovalcev.