ŠPORTNI TALENT

Športni talent ni odvisen le od genetskih dejavnikov, saj imajo tudi okoljski dejavniki nanj velik vpliv. Med t.i. okoljske dejavnike prištevamo športnikovo osebnost, telesno pripravljenost, telesni oziroma morfološki tip na katere lahko vpliva predvsem sistematični trening, psihološka priprava in ustrezen režim prehrane. Med zunanje dejavnike, ki vplivajo na uspeh v športu lahko štejemo tudi socialni status, ekonomski status, državno ureditev in ustrezne pogoje za izvedbo treninga (dvorana, zunanji tereni, oprema, strokovnjaki).

Vrhunske rezultate v športu lahko posameznik ali ekipa doseže le s strokovno vodenim programiranim sistemom treninga. Športnik izvaja načrtovan trening po navodilih trenerja, nadzira trenažni proces ter nadzira razvoj lastnih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti.

ZA ŠPORTNE TALENTE NUDIMO:

  • DIAGNOSTIKA ŠPORTNI TALENT: ANALIZA MIŠIC z metodo TMG, ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI
  • Načrtovanje treninga in dopolnilnega treninga (letni, mesečni, tedenski načrti)
  • Vodenje in nadzor treninga
  • Sestava programov po športni diagnostiki
  • Programi za razvoj moči
  • Preventivni programi
  • Programi za specialno pripravo ob pojavu športnih poškodb za vračanje na športni teren
  • Predavanja o sodobni športni vadbi in športni diagnostiki
  • Svetovanje pri načrtovanju treninga

Že na začetku aktivnega ukvarjanja s športno disciplino je potrebno mladega športnika sistemsko učiti novih gibalnih nalog ter mu ob tem podajati tudi teoretična znanja o športu. Mladim športnikom je potrebno privzgojiti delovne navade (redno prihajanje na trening, upoštevanje navodil trenerja), jih naučiti prenašati poraze in zmage (fair play) in jih podučiti o higieni in regeneraciji po treningu.

Na podlagi zgoraj omenjenih genetskih, telesnih in gibalnih lastnosti se izvaja selekcija, ki se lahko začne že v vrtcu ali prvi trijadi osnovne šole. O selekciji v športu govorimo takrat, ko mislimo na izbor in razvrščanje športnikov po določenih kriterijih v kakovostne razrede. Pri tem v športni praksi uporabljajo različne kriterije (največkrat tekmovalni rezultat, rezultat v določenih gibalnih testih ali v nekaterih športih še telesno višino). Telesna konstitucija in telesna višina sta spremenjivki, ki sta v nekaterih športih kot so košarka, rokomet, odbojka, vaterpolu,ipd. izrednega pomena, saj je pri teh ključna večja telesna višina (200 cm in več). Nasprotno pa so športniki nižje rasti načeloma bolj primerni za športno gimnastiko, plezanje, avto-moto šport, kolesarjenje ter borilne športe lažje kategorije.