Merjenje telesne sestave

SISTEM TANITA BC 418 (BIO ELEKTRO IMPEDANČNA ANALIZA)

Antropometrijske karakteristike moramo izmeriti s sistemom Tanita, da lahko določimo telesno kompozicijo športnika-rekreativca
(telesna višina, telesna masa, ITM – indeks telesne mase, % maščobne mase, % kostne mase, % mišične mase, % vode v telesu, % puste telesne mase), kar nam omogoča bolj natančno načrtovanje vadbenih programov in jedilnikov z vidika pridobivanja mišične mase ali zmanjšanja maščobne mase. Merjenje obsegov telesnih segmentov (golen, stegno, trebuh, prsi, nadlahet, podlahet) je potrebno za določitev telesne strukture, ki je specifična za določene športne discipline. Vedeti moramo, da je lahko povečanje obsegov telesnih segmentov posledica povečanja mišične mase ali v najslabšem primeru povečanja maščobne mase. Da ugotovimo kaj je vzrok povečanja obsegov, moramo izmeriti tudi kožne gube oz % maščobne mase. Če ugotovimo, da so se povečale vrednosti kožnih gub in s tem tudi obsegi telesnih segmentov, lahko zaključimo, da se je povečala maščobna masa, zato je potrebno v programu vadbe povečati obseg aerobnega vzdržljivostnega treninga in uvesti primerno prehranjevalno dieto. Merjenje telesnih obsegov in kožnih gub moramo opraviti pred začetkom pripravljalnega obdobja v katerem načrtujemo povečan obseg treninga za moč (mišična hipetrofija) in po končanem pripravljalnem obdobju. Na ta način lahko ugotovimo ali je načrtovan trening prispeval k povečanju mišične mase. Za izračun kostne mase moramo izmeriti še premere sklepov (gleženj, koleno, komolec, zapestje), širine telesnih segmentov (ramena, kolki) in dolžine udov (roke, noge).